Geldende regels voor onze winkel

Graag uw aandacht voor het volgende:
Wij willen iedereen vragen om bij een bezoek aan onze winkel een mondkapje te dragen. Als organisatie volgen wij hierin de aangescherpte RIVM maatregelen die sinds 6 november jl. gelden. Deze regels hebben niet wij bedacht maar er wordt wel van ons gevraagd om deze maatregelen te hanteren. We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen het eens is met deze maatregelen. Ondanks dat willen wij u toch vragen om zich aan de maatregelen te houden en op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Wij willen niet handhaven maar moeten dit wel.

Wij willen u daarom ook vragen om niet in discussie hierover te gaan bij de ingang van onze winkel. Als u zonder mondkapje in onze winkel loopt, kunnen wij als organisatie hiervoor een forse boete krijgen. Dit kunnen wij ons niet veroorloven.

Kortom, wij vragen u in dit geval niet om uw mening – niet online en ook niet bij de deur van onze winkel. Dit bericht is enkel en alleen als mededeling bedoeld over ons deur- en toegangsbeleid. We vragen u wel om ons te ondersteunen en het voor ons niet lastiger te maken dan dat het al is. Gelukkig is het dragen van een mondkapje niet pijnlijk maar u zou ons wel heel erg steunden als u het gewoon draagt.

Mogen wij dan op uw medewerking rekenen? Dat zouden wij zeer op prijs stellen.