OVER HART IN FRIESLAND

Het begin

In het jaar 2007 opende de toenmalige Tjallingstichting de deuren van een bescheiden kringloopwinkel gevestigd aan de Roef 8a in Drachten. Het doel van de “Tjallingstichting “ was gelden te creëren en mensen met een beperking de aangepaste paardensport te kunnen aanbieden. Met de groei van de stichting en de wijziging van koers met betrekking tot het veel breder aanbieden van financiële middelen voor mensen met een beperking, werd de Stichting “Hart in Friesland” een feit. De activiteiten van de Tjallingstichting zijn nu overgenomen door Paard- en dagbesteding centrum Bûtenút. Hart in Friesland is hiervan de hoofdsponsor.

Wat doen wij?

Stichting “Hart in Friesland” zet zich in voor mensen met een beperking en biedt financiële ondersteuning aan op het gebied van sport, cultuur en recreatie.  De stichting biedt gehandicapte sporters de mogelijkheid deel te nemen aan aangepaste sporten en geeft financiële ondersteuning aan gehandicapte topsporters. Ook financiële hulp voor aanschaf van aangepaste sportmaterialen is een pre. Hiernaast ondersteunt de stichting ouderenprojecten en werkt samen met stichtingen met een soortgelijke doelstelling.

Stichting “Hart in Friesland” zet zich in voor mensen met een beperking en biedt financiële ondersteuning aan op het gebied van sport, cultuur en recreatie.

De kringloopwinkel van “Hart in Friesland” kunt u vinden aan de Roef 8a in Drachten. Het “domein” bestaat uit zo’n 3000 vierkante meters.  De winkel is ingedeeld in verschillende goederen hoeken en is steeds bezig met efficiëntie  en overzichtelijkheid. De goederen die in de winkel verkocht worden zijn merendeel aangeboden door particulieren en bedrijven. Door de vele inbreng van goederen kan de stichting het zich permitteren de prijzen uiterst laag te houden. Wij durven volmondig te zeggen dat we de goedkoopste van de provincie zijn.  Bij de afdeling inbreng kan men de goederen inleveren mits deze in verkoopbare staat zijn.  Bij huiswaar wordt er doorgaans gecontroleerd op schoonheid en de staat van de producten, want ook de stichting heeft te maken met stort en ophaalkosten van grof vuil. Voor huiswaar wat niet gebracht kan worden, is het mogelijk een afspraak te maken zodat het bij de klant opgehaald wordt. Ook voor het ontruimen van een woning bv na overlijden kan er een beroep gedaan worden op “Hart in Friesland”. In overleg is er veel mogelijk en kunt u erop rekenen dat er ten alle tijden met respect voor elkaar en andermans spullen wordt omgegaan. Onze vrachtwagen rijdt dagelijks door heel Friesland om overtollige goederen te halen en in de winkel gekochte goederen aan huis te bezorgen.

Wij durven volmondig te zeggen dat we de goedkoopste van de provincie zijn.

Stichting “Hart in Friesland” werkt voornamelijk met vrijwilligers. Er zijn zo’n 60 vrijwilligers aan de stichting verbonden. Vrijwilligers die via integratietrajecten, uit eigen beweging of via derden bij de stichting betrokken raken. Tevens is er een samenwerkingsverband met diverse scholen in de regio en biedt de stichting stageplaatsen aan.

Elk mens is uniek en ieder mens heeft wensen. Wensen kunnen groot zijn, zo groot dat we er soms alleen van kunnen dromen. Er zijn ook wensen die wel tot werkelijkheid kunnen komen maar die even wat extra hulp of steuntje in de rug nodig hebben. Het afgelopen jaar hebben we enkele “Doe een wens” projecten kunnen sponsoren. Ook voor het komende jaar willen we weer mensen blij maken. Mocht u een aanvraag willen doen dan kunt u deze met motivatie schriftelijk indienen bij de stichting Hart in Friesland t.a.v. “Doe een wens.”