SPONSORLIJST STICHTING HART IN FRIESLAND – 2019

Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk geweest om in de eerste 9 maanden van  2019 donaties uit te reiken aan onder andere de volgende instanties:

  • G-Korfbal Ureterp – korfbalteam voor mensen met een beperking
  • Korfbalvereniging LDODK te Gorredijk – korfbalvereniging voor mensen met een beperking
  • Woonzorgcentrum Warrenhove te Drachten – wekelijks kunnen zwemmen voor ouderen
  • VDS Dolfijn te Drachten – sportstichting voor mensen met een beperking
  • Stichting Boerderijk Kleurrijk te Oudemirdum – dagbesteding
  • Stefan Tettelaar – individuele mensport

In samenwerking met het bestuur van Sportstichting VDS Dolfijn hebben wij in januari 2019 het jaarlijkse Hart in Friesland 11e voetbaltoernooi voor mensen met een beperking mogen sponsoren.

Voor de aangepaste paardensport in het algemeen hebben wij in de eerste 3 kwartalen van 2019 op de locatie

Zorg- en dagbesteding Bûtenút te Oentsjerk de volgende doelen mogen realiseren:

  • Aanschaf van een nieuw zadel en tuigage voor o.a. nieuwe paard Kai
  • Haflinger Maarten
  • Friese Ruin Kai
  • Jaarlijkse zadelcheck

Dit overzicht is bijgewerkt tot en met 30 september 2019

Bent u geïnteresseerd in de sponsoring van de afgelopen jaren? Hieronder vindt u de betreffende sponsorlijsten als pdf:

Stichting Kringloopwinkel “Hart in Friesland” biedt financiële ruimte in de brede zin van het woord aan hen die zich actief opstellen voor gehandicapten, ouderen en jeugdwerk.

Samen genieten van sport, kunst en cultuur waarbij de hulp nodig is van derden is wat wij als Stichting willen bevorderen. Voor financiële ondersteuning kunt u een beroep doen op Stichting “Hart in Friesland. Verzoeken kunnen worden ingediend via e-mail administratie@hartinfriesland.nl.