De ANBI status van stichting Hart in Friesland

De stichting Hart in Friesland valt onder de regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Hiervoor zijn de onderstaande gegevens van belang: 

Algemene gegevens: 

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld

Doelstelling voor onze goede doelen:

Stichting ‘Hart in Friesland’ zet zich in voor groepen mensen met een beperking en biedt financiële ondersteuning aan op het gebied van sport, cultuur en recreatie.  De stichting biedt teams van gehandicapte sporters de mogelijkheid deel te nemen aan aangepaste sporten en geeft financiële ondersteuning aan gehandicapte topsporters. Ook financiële hulp voor aanschaf van aangepaste sportmaterialen behoort tot de mogelijkheden.

Hiernaast ondersteunt de stichting diverse projecten in de regionale ouderenzorg; eveneens op het gebied van sport, cultuur en recreatie.

De stichting werkt samen met stichtingen en verenigingen met een soortgelijke doelstelling.

Beleidsplan:

Klik hier voor het beleidsplan van 2023 – 2024

Beloningsbeleid:

Stichting Hart in Friesland werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning. In bepaalde gevallen zullen alleen kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de stichting worden vergoed.

Financiële verslagen