De ANBI status van stichting Hart in Friesland

De stichting Hart in Friesland valt onder de regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Hiervoor zijn de onderstaande gegevens van belang: 

Algemene gegevens: 

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld

Doelstelling voor onze goede doelen:

Stichting ‘Hart in Friesland’ zet zich in voor mensen met een beperking en biedt financiële ondersteuning aan op het gebied van sport, cultuur en recreatie.  De stichting biedt gehandicapte sporters de mogelijkheid deel te nemen aan aangepaste sporten en geeft financiële ondersteuning aan gehandicapte topsporters. 

Ook financiële hulp voor aanschaf van aangepaste sportmaterialen is een pré. Hiernaast ondersteunt de stichting ouderenprojecten en werkt samen met stichtingen met een soortgelijke doelstelling.

Beleidsplan:

Klik hier voor het beleidsplan van 2023 – 2024

Beloningsbeleid:

Stichting Hart in Friesland werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning. In bepaalde gevallen zullen alleen kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de stichting worden vergoed.

Financiële verslagen