Disclaimer

Hart in Friesland besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet
mogelijk maken en houden van de inhoud van www.hartinfriesland.nl. Aan de inhoud van deze
internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Hart in Friesland kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op
welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.

Op de gehele inhoud van deze website rust auteursrecht. Niets van de inhoud of opzet van
www.hartinfriesland.nl mag worden vermenigvuldigd, verkocht en/of openbaar worden gemaakt
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hart in Friesland.