Wij zetten ons in voor goede doelen, u ook?

Stichting Hart in Friesland zet zich in voor diverse goede doelen. Vooral groepen sporters met een beperking kunnen op (financiële) steun van Stichting Hart in Friesland rekenen. Ook op het gebied van regionale ouderenzorg ondersteunen wij regelmatig goede doelen. Een overzicht van alle goede doelen die wij in de afgelopen periode gesteund hebben, vind u op onze sponsorlijst.

Goede doelen: De aangepaste paardensport

De aangepaste paardensport speelt daarbij een bijzondere rol voor ons. Stichting Hart in Friesland is voortgekomen uit de Tjallingstichting. Deze opende in het jaar 2007 de deuren van een bescheiden kringloopwinkel in Drachten. Daarmee wilde de Tjallingstichting gelden creëren om mensen met een beperking de aangepaste paardensport te kunnen aanbieden.

Met de groei van de stichting en de wijziging van koers met betrekking tot het veel breder aanbieden van financiële middelen voor mensen met een beperking, werd Stichting Hart in Friesland een feit. De activiteiten van de Tjallingstichting werden overgenomen door Paard- en dagbesteding centrum Bûtenút in Oentsjerk. Onze stichting richt zich op de sponsoring en is dan ook de hoofdsponsor van Bûtenút.

U maakt het verschil

Uw gift laat menig hart sneller kloppen. Want wat u vandaag aan een ander geeft, bepaalt hoe de ander de dag van morgen beleeft! U kunt de Stichting ‘Hart in Friesland’ op meerdere manieren steunen:

  • Breng goederen in onze winkel in.
  • Laat Hart in Friesland helpen bij een woningontruiming.
  • Kom winkelen bij Hart in Friesland en ontvang sponsormunten die u in onze sponsorfiets kunt deponeren.

Of word vandaag nog vriend van Hart in Friesland!

Stichting hart in Friesland, meisje op pony
Huifbed gesponsord door Hart in Friesland
G-voetbal gesponsord door Stichting Hart in Friesland

De ANBI status van stichting Hart in Friesland

De stichting Hart in Friesland valt onder de regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Hiervoor zijn de onderstaande gegevens van belang: 

Algemene gegevens: 

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter: Mevr. A. (Antje) Bosma
  • Bestuurslid: Dhr. Ing. H. (Herman) Hoekstra
  • Bestuurslid: Mevr. Mr. J.M. (Joyce) de Jong

Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld

Doelstelling voor onze goede doelen:

Stichting ‘Hart in Friesland’ zet zich in voor mensen met een beperking en biedt financiële ondersteuning aan op het gebied van sport, cultuur en recreatie.  De stichting biedt gehandicapte sporters de mogelijkheid deel te nemen aan aangepaste sporten en geeft financiële ondersteuning aan gehandicapte topsporters. 

Ook financiële hulp voor aanschaf van aangepaste sportmaterialen is een pré. Hiernaast ondersteunt de stichting ouderenprojecten en werkt samen met stichtingen met een soortgelijke doelstelling.

Beleidsplan:

Klik hier voor het beleidsplan van 2023 – 2024

Beloningsbeleid:

Stichting Hart in Friesland werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning. In bepaalde gevallen zullen alleen kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de stichting worden vergoed.

 

Financiële verslagen